Nurse & Doc Partner – ett gemensamt varumärke för NGS vårdbemanning

För att ännu bättre kunna matcha de behov som finns på marknaden och hos våra kunder slår vi nu ihop våra två varumärken Nurse Partner och NGS Läkarbemanning. Samtidigt passar vi på att uppdatera vår grafiska profil, logotyp och webbplats, för att bättre överensstämma med våra värderingar, erbjudande och sammanhang inom NGS Group.

Sedan starten har vår ambition inom NGS vårdbemanning varit att stötta och stärka vården i deras kompetensförsörjning – samtidigt som vi skapar större möjligheter för medarbetaren att själv påverka sin vardag och arbetsliv genom individuell matchning mot uppdrag som ligger i linje med deras önskemål.

Under hösten 2022 har ett arbete pågått för att utveckla och stärka kommunikationen kring vår verksamhet. Målsättningen har varit att skapa en tydligare kommunikation runt vårt samlade vårderbjudande, för att bättre överensstämma med vilka vi är, vad vi gör och framför allt – spegla vart vi är på väg. Detta har bland annat resulterat i att vår läkar- och sköterskebemanning framöver kommer synas under samma varumärke – Nurse & Doc Partner.

Inom NGS vårdbemanning finns flera välkända namn och varumärken – där Nurse Partner, som fokuserat på sjuksköterskebemanning är ett av dem. Inom läkarbemanning hittar vi även varumärkena Psykiatrika, Doc Partner och Plus Care som samlats under varumärket NGS Läkarbemanning. Samtliga med både god kännedom inom sin specialisering, såväl som ett mycket gott renommé. Från och med nu samlas de, tillsammans med Nurse Partner, under det gemensamma namnet Nurse & Doc Partner.

– Det finns ett stort värde i att tydligt visa våra olika specialistinriktningar samtidigt som vi vill positionera vår breda expertis inom vårdbemanning, därinunder läkar- och sjuksköterskebemanningen. Namnvalet förenar våra två huvudinriktningar, medan Psykiatrika och Plus Care fortfarande kommer leva kvar som specialistvarumärken inom Nurse & Doc Partner, berättar NGS marknadschef, Jennifer Sjöberg.

Ett gemensamt starkt varumärke är även Malin Ernestrand, COO och ansvarig för NGS vårdbemanning, övertygad om kommer skapa bättre förutsättningar för att fortsatt utveckla samarbetet mellan sjuksköterske- och läkarbemanningen och skapa synergier dem emellan.

– Sjuksköterskebemanningen och läkarbemanningen inom NGS har länge arbetat tätt tillsammans för att stärka vården. Vårt nya namn, logotyp och grafiska profil binder oss tydligare samman med syftet att vara en långsiktig och ännu starkare partner inom vård och omsorg, avslutar Malin.

Vill du veta mer om hur vi arbetar på Nurse & Doc Partner?