Plus Care – för jourläkare och allmänläkare inom primärvården samt specialistläkare över hela Sverige

Magnus Åkesson – Konsultchef | Jouruppdrag i VGR | Nurse & Doc Partner

Magnus Åkesson
Konsultchef

Plus Care ingår som ett affärsområde i Nurse & Doc Partner och är kända för sin högkvalitativa läkarbemanning. Sedan starten 2006 har Plus Care specialiserat sig på uthyrning av läkare till primärvården, med ett extra fokus på jourcentraler. Utöver det hyr de även ut specialistläkare till både privata och regionala vårdgivare runt om i landet. Möt Magnus Åkesson som idag arbetar som konsultchef inom affärsområdet. 

Hej Magnus! Vill du börja med att berätta kort om Plus Cares erbjudande och vad du tror har gjort er till en så uppskattad aktör inom läkarbemanning?

Plus Care är ett eget affärsområde inom Nurse & Doc Partner och vårt uppdrag är att avlasta våra kunder och bemanna med både läkare och specialistläkare, där deras kompetens behövs och kommer till mest nytta.

Varför så många läkare och vårdgivare valt att samarbeta med oss, tror jag bland annat beror på den service vi ger samt på vår höga leveranssäkerhet – att vi faktiskt levererar på våra vårdgivarens önskemål.

Inom vilka områden och till vilka roller bemannar Plus Care?

Vårt största arbetsområde är idag regionägda jourcentraler i Västra Götalandsregionen samt allmänspecialister till primärvården. Vi har utöver det också avtal inom samtliga specialistkategorier och bemannar med läkare över hela landet.

Hyr ni även ut ST-läkare?

Absolut, våra kunder kräver dock att våra konsulter har minst två års primärvårdsvana som legitimerad läkare.

Var har ni för läkaruppdrag i Sverige?

Vårt jouravtal med Västra Götalandsregionen innebär att vi bemannar nio olika jourcentraler med läkare, runt om i hela regionen. Sju av dessa bemannas alla veckans dagar, på vardagar efter klockan fem på eftermiddagen samt under helger.

Flertalet av de jourcentraler vi bemannar har dessutom fler jourlinjer, som också ingår i vårt uppdrag. Där säkerställer och ansvarar vi också för att det hela tiden finns efterfrågad läkarkompetens tillgänglig.

Utöver vårt jouruppdrag har vi även avtal för allmänläkare i primärvården och avtal för samtliga specialistläkarkategorier i hela Sverige, där bemannar vi med konsulter från Halland i söder till Norrbotten i norr.

Vad krävs för att arbeta som hyrläkare hos er?

Först måste man inneha läkarlegitimation och ha minst två års primärvårdsvana. Utöver det frågar vi alltid efter referenser från både chef och kollega på de två senast utförda uppdragen.

En viktig egenskap att ha är att man tycker om att arbeta i grupp och fungerar bra i grupp. På jour- och vårdcentraler handlar mycket om teamwork där man som hyrläkare arbetar tillsammans med både fast anställd personal och annan inhyrd personal, som innefattar alltifrån andra läkare och sjuksköterskor till städpersonal.

Vad skulle du vilja säga är den vanligaste anledningen till att man vill arbeta som hyrläkare?

Främsta anledningarna till att läkare väljer att arbeta som hyrläkare är möjligheten att påverka sin vardag och sitt arbetsschema. Vissa väljer att arbeta vid sidan om en annan anställning för att tjäna lite extra. Andra väljer att endast arbeta som stafettläkare via exempelvis eget bolag – vilket möjliggör för dem att helt och hållet styra över sitt schema.

När det kommer till att arbeta jour, är det för många läkare en bra erfarenhet och något som är önskvärt att ha i sitt CV.

Kan du ge exempel på vad du hjälper dina läkare med?

Jag hjälper dem med stort och smått, allt för att vardagen och uppdragen ska fungera så smidigt som möjligt för dem.

En hel del handlar om koordinering kring uppdragen, vilket bland annat handlar om att se till att de får önskade pass på önskade jourcentraler och att hitta ersättare om de av olika anledningar behöver avboka sina pass.

Vad är det bästa med att arbeta som konsultchef på Plus Care?

Jag är nu inne på mitt tredje år som konsultchef för Plus Care och det bästa med mitt jobb är att se vilken skillnad och vilken samhällsnytta Plus Care bidrar med ute i vårdens vardag. Att få vara en del av detta – är helt underbart!

Stort tack Magnus!

Vill du veta mer om hur vi arbetar på Nurse & Doc Partner?